Inwestycje realizowane

29 października 2010 21:42 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi powiatowej na terenie położonym w miejscowości Pleszówka polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej

Rozpoczęta w lipcu 2010 r. przebudowa drogi jest drogą łączącą miejscowości Brzezie, Pleszówka, Tursko. Budowany ciąg pieszo rowerowy umożliwia wyłączenie ruchu pieszych z pasa jezdnego. Nawierzchnię ścieżki wykonano z kostki brukowej betonowej szarej na podbudowie z kruszywa łamanego...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:41 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec

Planowana do przebudowy w październiku 2010 r. droga gminna jest położona w wschodniej części wsi, droga ta stanowi dojazd do gospodarstw położonych w tej części wsi, ale jednocześnie do dużego kompleksu łąk i pól uprawnych położonych w dolinie rzeki Prosny. Droga w miejscowości...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:40 | Inwestycje realizowane

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kuchary

Jest to pierwszy etap budowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami oraz przepompowni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowę rozpoczęto w czerwcu 2010 r. Realizowany odcinek kanalizacji sanitarnej obejmuje część wsi Kuchary, położonej...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:38 | Inwestycje realizowane

Przebudowa budynku biurowo handlowego na bibliotekę gminną

Inwestycja rozpoczęta w marcu 2010 r . mająca na celu przystosowanie dawnego budynku biurowo-handlowego na bibliotekę gminną. Przebudowa w zakresie branży budowlanej polegała na: robotach remontowo budowlanych i rozbiórkowych; stolarka okienna i drzwiowa; prace stanu wykończeniowego; elewacje...

czytaj więcej »

22 października 2010 11:54 | Inwestycje realizowane

Remont Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlcu

Rozpoczęcie prac remontowych planowane jest na listopad 2010 r. i polegać będzie na wymianie podłogi w sali OSP w Jedlcu. Po rozebraniu istniejącej podłogi nastąpi montaż nowej podłogi z desek sosnowych, a następnie ocyklinowanie podłogi drewnianej . Planowany koszt remontu wynosi 17 600 zł....

czytaj więcej »

04 października 2010 11:53 | Inwestycje realizowane

Remont dachu Sali wiejskiej w Krzywosądowie Gmina Gołuchów

Remont rozpoczęty w październiku 2010 r. Po wykonaniu prac przygotowawczych planowane jest rozłożenie folii wstępnego krycia układane na wiązarach, ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,. Zostanie wykonana izolacja z wełny mineralnej, a dach pokryty blachą powlekaną trapezową,...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2010 11:52 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej Gołuchów- Tursko

Inwestycja rozpoczęta w marcu 2010 r. Długość odcinka do przebudowy wynosi 1,863 km. Prace polegały na wykonaniu koryta, wywóz i rozplanowanie nadmiaru gruntu wraz z wykonaniem muld odwadniających. Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych. Nawierzchnię ścieżki rowerowej wykonano z betonowej...

czytaj więcej »

02 sierpnia 2010 11:52 | Inwestycje realizowane

Remont Sali wiejskiej w Kucharkach

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. Prace remontowe rozpoczęte w lutym 2010 r. polegały na zmianie pokrycia dachowego blachą powlekaną trapezowa. Wykonano izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych. Powstał nowy stropodach z...

czytaj więcej »

01 czerwca 2010 11:51 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś zlewnia A, B, C, E

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007- 2013. Koszt realizacji inwestycji to 7.067.206,12 zł Budowę rozpoczęto...

czytaj więcej »