Urząd Gminy Gołuchów
http://goluchow.pl

18 grudnia 2017 10:46

Przebudowa drogi wewnętrznej oraz utwardzenie części placu przykościelnego w Tursku

Zakończyła się przebudowa drogi w miejscowości Tursko. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: roboty ziemne, wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy betonowej grubości 18 cm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm i montaż krawężników na ławie betonowej. Zamontowano również znaki pionowe, bariery ochronne oraz lustro.
Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo GREGBUD Grzegorz Rybarczyk z miejscowości Nowy Olesiec w Gminie Chocz
Koszt robót budowlanych wyniósł 158 675,85 zł
Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Gołuchów.

Zdjęcia: