Andrzej Zalewski

Rada Gminy Gołuchów, 2 kwietnia 2009 r. nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gołuchów:

 

Andrzejowi Zalewskiemu - za osobiste zaangażowanie, chęć współpracy i entuzjazm z jakim Pan Andrzej Zalewski zaangażował się w promowanie poznawania bogactwa polskiej przyrody, w tym Gminy Gołuchów.

Andrzej Zalewski jest dziennikarzem radiowym, z wykształcenia magister inżynier rolnik. Od lat 50 XX wieku w radiu i telewizji tworzy programy o tematyce wiejskiej, rolniczej, ekologicznej i meteorologicznej. Od 1990 r. prowadzi audycję pt. Ekoradio w I Programie Polskiego Radia. To wielki propagator idei ekologicznych, miłośnik lasów, członek Bractwa Leśnego.

Jest również inicjatorem Święta Polskiej Niezapominajki. Głównym celem Święta ma być przede wszystkim przypominanie o ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

Od 2007 r. jest członkiem kapituły konkursowej w Ogólnopolskim Konkursie „Bajarze z Leśnej Polany” organizowanym przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Jest również inspiratorem świętowania Dnia Polskiej Niezapominajki w Gołuchowie, z okazji którego organizowany jest Gołuchowski Rajd Rowerowy. Ponadto na antenie Programu I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych Ekoradia i Polskiej Niezapominajki, promuje gminę Gołuchów wśród radiosłuchaczy i internautów.

Pan Andrzej Zalewski to wielki nauczyciel patriotyzmu, propaguje postawy prozdrowotne i proekologiczne a także umiłowanie ojczystej ziemi. Andrzej Zalewski od lat opowiada o pogodzie, ale w jego opowieściach słychać głębokie umiłowanie tego co polskie i bliskie sercu każdego z nas.

zalewski1.jpg [440x336]

 zalewski3.jpg [448x297]