Jean Pierre Dauby

Rada Gminy Gołuchów, 27 marca 2003 r. nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gołuchów:

 

Jean Pierre Dauby – (27.03.2003 r.) długoletniemu burmistrzowi partnerskiej gminy Chievres z Belgii. Pan Jean Pierre Dauby jako burmistrz gminy Chievres był inicjatorem oraz wspierał działania zmierzające do nawiązania stosunków partnerskich pomiędzy gminami Gołuchów i Chievres. Dzięki jego zaangażowaniu doszło do podpisania w dniu 14 czerwca 1998 r. listu intencyjnego. Kontakty, które wtedy zostały zawarte przyczyniły się do podpisania rok później umowy partnerskiej z gminą Chievres. Pamiętając, że gdyby nie osobiste zaangażowanie oraz chęć współpracy Pana Jean Pierre Dauby z gminą Gołuchów, nie byłoby możliwe tak daleko idące współdziałanie w tym zakresie. Tytuł został nadany pośmiertnie.

dau.jpg [448x289]

schda.jpg [448x295]