Joachim Schulze

Rada Gminy Gołuchów, 27 marca 2003 r. nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gołuchów:

 

Joachimowi Schulze – (27.03.2003 r.) jako burmistrz miasta Erkner od 2000 r. był inicjatorem i czynnie wspierał działania zmierzające do nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Gołuchów i niemieckim Miastem Erkner. Z jego inicjatywy doszło do podpisania w dniu 3 marca 2001 r. listu intencyjnego a w dniu 25 sierpnia 2001 r. umowy partnerskiej pomiędzy ww. jednostkami samorządowymi. Duże znaczenie ma również fakt, że także po zakończeniu przez Pana Joachima Schulze pracy na stanowisku burmistrza Miasta Erkner, kiedy to, będąc na emeryturze, nadal prowadzi sprawy dotyczące realizacji umowy partnerskiej.

schu1.jpg [448x305]

schda.jpg [448x295]