Festiwal „Chanterelle”

Spotkania Muzyki „Chanterelle Festival”

Ostrów Wielkopolski - Gołuchów

 tel.  062 735 63 26
www.chanterelle.pl
festiwal@chanterelle.pl
 

 

 

Cykl koncertowy „Chanterelle Festival” istnieje nieprzerwanie od 1993 roku, poświęcając zmaganiom z materią muzyczną rokrocznie najmniej osiem dni, głównie w połowie czerwca, ale również regularnie wiosną, jesienią i zimą.

 Tradycją jest inauguracja we wnętrzach Konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim, ale istotą festiwalu są kameralne koncerty, 5.jpg [300x200]organizowane w niezwykłej scenerii „najpiękniejszego z zamków nad Loarą” – Zamku Książąt Czartoryskich i parku arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Koncerty wiosenne i zimowe goszczą natomiast w Pałacu Lipskich w Lewkowie – Oddziale Muzeum Ziemi Kaliskiej

Dyrektorem festiwalu jest Jadwiga Jankielewicz, animatorka kultury muzycznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Festiwal, początkowo poświęcony muzyce dawnej - obserwując odbiór i oczekiwania melomanów - w 1997 roku poszerzył formułę; od renesansu do współczesności; dając możliwość dogłębniejszej edukacji muzycznej, koncentrując się na muzyce kameralnej.

Nie jest to tylko festiwal muzyczny we współczesnym znaczeniu. Jego charakter to umiłowanie muzyki, zgodne obcowanie sztuki i natury - to klub ludzi o większej wrażliwości, stąd od 2001 roku funkcjonuje nazwa Spotkania Muzyki „Chanterelle Festival”, bo wzajemne spotkania – muzyki z ludźmi, ludzi z muzyką i sobą nawzajem, są jego istotą.

2.jpg [300x200]      4.jpg [300x200]

Cele i cechy charakterystyczne „Chanterelle Festival”:

- festiwal prezentuje arcydzieła kameralnej muzyki klasycznej, klasyki współczesnej,

- festiwal tworzy estradę młodych, wybitnie utalentowanych polskich wykonawców, prezentujących niezwykłe kreacje artystyczne,

- festiwal promuje nowatorskie pomysły artystyczne łączące twórczość z odtwórczością, rozumienie świata poprzez sztukę współczesną i zasadę „Mistrz i Uczeń”

- festiwal łączy dawne tradycje muzyczne ze współczesnością, przeszłość z przyszłością, muzykę z teatrem,

- festiwal poszukuje muzykę jeszcze nie znaną, nowych - zaskakujących talentem  i nowatorstwem osobowości artystycznych i swojego właściwego miejsca na kulturalnej mapie świata

  1.jpg [300x200]   3.jpg [300x200]

Walorem „Chanterelle Festival” jest miejsce - Zamek Książąt Czartoryskich w Gołuchowie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz intymna i niepowtarzalna atmosfera spotkań: z muzyką, przyrodą i architekturą w tle, która jest wartością dodaną tego festiwalu.

 

Źródło: http://www.chanterelle.pl/

 

HISTORIA CHANTERELLE FESTIVAL