Orkiestra OSP Kościelna Wieś

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi

 

Orkiestra działa od 1911 r. założona z inicjatywy ówczesnego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi i jest związana z OSP aż do dziś. Jej pierwszym kapelmistrzem był Jan Potecki, a w okresie powojennym kolejno: Michał Gorzelańczyk, Adam Skalski, Pełczyński i Władysław Drobniewski. Podczas II Wojny Światowej, śmierć poniosło wielu muzyków, a większość instrumentów została zniszczona.

W 1946 r. członkowie Orkiestry wznowili działalność. Do 1952 r. kapelmistrzem zespołu był Wawrzyniec Gorzelany. Następnie dyrygenturę przejął Bronisław Marczak, który funkcję tę pełnił przez 36 lat. Był to jeden z najlepszych okresów w historii Orkiestry. W 1986 roku kapelmistrz Bronisław Marczak został nagrodzony przez Polski Związek Chórów i Orkiestr odznaką II stopnia-srebrną, a cała działalność Orkiestry odznaką III stopnia-złotą. Są to najwyższe odznaczenia muzyczne.

W roku 1988 batutę przejmuje po Bronisławie Marczaku jego syn, Mieczysław Marczak, a zespół nadal bierze czynny udział w życiu kulturalnym regionu.

W roku 1995 dyrygenturę obejmuje Wojciech Musiał. Młody dyrygent rozszerzył repertuar zespołu o utwory wyższego standardu. W tym okresie w szeregi muzyków wstąpiło wiele młodych osób, którzy tworzą dziś trzon całego zespołu.

W 2001 r. z okazji jubileuszu Orkiestry odznakami PZChiO oraz dyplomami uhonorowano blisko 30 muzyków.

W roku 2003 zespół udał się do zaprzyjaźnionego z gminą Gołuchów belgijskiego miasta Chievres.

Kolejne lata zaowocowały licznymi wyróżnieniami. W roku 2006 Orkiestra zajęła IV miejsce na XIV Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Kępnie, kwalifikując się tym samym do przeglądu regionalnego. W tymże XIX Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Siemiatyczach, muzycy zajęli V miejsce.

W 2009 roku dyrygentem został Marian Sikorski. Orkiestra rozpoczęła nowy okres w swojej działalności, przygotowany został nowy repertuar i trwa szkolenie nowoprzyjętej młodzieży.

W roku 2009 na XVI Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP Południowej Wielkopolski w Gołuchowie muzycy z Kościelnej Wsi zajęli II miejsce. Następnie w konkursie wyższej rangi w 2010 roku wywalczyli III miejsce na XXI Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Krynicy - Zdroju.