Vladimir Sisan

Rada Gminy Gołuchów uchwałą Nr XXVII/306/2013 z dnia 30.08.2013 r. nadała tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Gołuchów”

Panu Vladimirovi Sisanowi  - stroście Miasta Klastor pod Znievom – inicjatorowi współpracy partnerskiej Gminy Gołuchów i Miasta Klastor pod Znievom

Inż. Vladimir  Sisan – były starosta Klastora pod Znievom był inicjatorem nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Gołuchów i Klastorem pod Znievom, a jego podpis widnieje pod umową partnerską. Dzięki jego zaangażowaniu rozwinęła się współpraca szkół, straży pożarnej, wymiana kulturalna i sportowa.

Tytuł wręczono podczas Jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej Gminy Gołuchów i Miasta Klastor pod Znievom oraz Jubileuszu 900-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Mieście Klastor pod Znievom. Uroczystości odbyły się  w Słowacji w dniach 20-23 września 2013 r.