Ivan Kristof

Rada Gminy Gołuchów uchwałą Nr XXVII/305/2013 z dnia 30.08.2013 r. nadała tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Gołuchów”

Panu Ivanowi Kristofowi – radnemu a zarazem zastępcy starosty Miasta Klastor pod Znievom

Ivan Kristof – wicestarosta oraz radny Miasta Klastor pod Znievom jest motorem napędowym współpracy naszych samorządów. Nie ma imprezy, inicjatywy, w której nie brałby udziału. Jako prezes i trener klubu piłkarskiego rozwinął współpracę z LKS Gołuchów. Kierowane przez niego drużyny brały udział w turniejach organizowanych w Gołuchowie. Aktywnie działa w zakresie współpracy straży pożarnych  Jego dziełem są wszystkie wydawnictwa, tablice informacyjne związane ze współpracą gmin.

Tytuł wręczono podczas Jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej Gminy Gołuchów i Miasta Klastor pod Znievom oraz Jubileuszu 900-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Mieście Klastor pod Znievom. Uroczystości odbyły się  w Słowacji w dniach 20-23 września 2013 r.