Wojciech Spaleniak

Rada Gminy Gołuchów uchwałą NR XXXV/ 412 /2014 z dnia 23 września 2014,  nadała tytuł  Honorowego Obywatela Gminy Gołuchów:

Panu Wojciechowi Spaleniakowi – pochodzącemu z Gołuchowa, wieloletniemu Dyrektorowi Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.    

Pan Wojciech Spaleniak – (ur. 02.11.1943 r. w Gołuchowie) bibliotekarz, historyk. Po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej, równocześnie pracował w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM. Od 1982 wicedyrektor, a od 1997 do 2014 dyrektor Biblioteki Raczyńskich – najstarszej publicznej biblioteki fundacyjnej w Polsce.

  

Obejmując stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich wpisał w program swego działania rozbudowę gmachu biblioteki. Mimo wielu problemów związanych m.in. z gruntem i funduszami na budowę – inwestycję tę udało się zrealizować. Nowy gmach książnicy, od strony Alei Marcinkowskiego został oddany do użytku w roku 2013. Jest to ogromne osiągnięcie, oczekiwane przez ponad 100 lat, gdyż konieczność rozbudowy książnicy widziano już na początku XX w.

Pan Wojciech Spaleniak to również naukowiec, który w swych pracach i badaniach skupiał się przede wszystkim na funkcjonowaniu bibliotek we współczesnym świecie oraz na historii prasy poznańskiej. W dorobku naukowym ma ponad dwadzieścia publikacji (artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych). Za swą działalność uhonorowany został: medalem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, brązowym medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, godnością Lidera Pracy Organicznej i Statuetką Honorowego Hipolita.

Ogromne zaangażowanie i entuzjazm w upowszechnianiu czytelnictwa, jak i w działalność kulturalną ukierunkowaną na promocję dobrej książki, zdało się zauważyć u Pana Wojciecha Spaleniaka także we współpracy z Gminą Gołuchów. Z przyjemnością uczestniczył w imprezach kulturalnych promujących lokalną literaturę i jej twórców oraz był jej wielkim orędownikiem. Działalność Pana Wojciecha Spaleniaka jest przez nas wysoko ceniona. W związku z powyższym uważamy, że nadanie Panu Wojciechowi Spaleniakowi Honorowego Obywatelstwa naszej Gminy jest ze wszech miar uzasadnione. 

Tytuł wręczono podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Gołuchów w dniu 13 listopada 2014 r.