Populacja

Ogółem we wszystkich miejscowościach zamieszkuje ponad 10600 mieszkańców. Najbardziej zaludnione są Gołuchów i Kościelna Wieś - każdą z miejscowości zamieszkuje ponad 2 tys. mieszkańców. W gminie znajdują się 23 wsie.

  

Lp.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

LICZBA MIESZKAŃCÓW

1.

BIELAWY

199

2.

BOGUSŁAW

66

3.

BOGUSŁAWICE

151

4.

BORCZYSKO

76

5.

CIEŚLE

85

6.

CZECHEL

269

7.

CZERMINEK

265

8.

GOŁUCHÓW

2321

9.

PRZEKUPÓW

70

10.

JEDLEC

744

11.

KAJEW

309

12.

KARSY

408

13.

KOŚCIELNA WIEŚ

2731

14.

KRZYWOSĄDÓW

367

15.

KUCHARKI

306

16.

KUCHARY

562

17.

MACEW

162

18.

PLESZÓWKA

211

19.

POPÓWEK

76

20.

SZKUDŁA

398

21.

TURSKO

490

22.

WSZOŁÓW

202

23.

ŻYCHLIN

222

 

RAZEM:

10.690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców Gminy Gołuchów  z podziałem na poszczególne miejscowości wg stanu na dzień 01.01.2019r.

(zameldowanie na pobyt stały)