Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
SOBCZAK Jan
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe


V-ce Przewodniczący Rady
PAWLAK Tomasz Jacek
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

V-ce Przewodniczący Rady
MIELCAREK Paweł Adam
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  

Radny

GRAMALA Adam Stanisław

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gramala Adam


Radny

BEDNAREK Marian

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Bednarka

 

Radny

JĘDRZEJAK Bogumił Stanisław

zgłoszony Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Radny

PODYMSKI Stanisław Wojciech

zgłoszony Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Podymskiego "Nasz Gołuchów"Radny

KAROŃ Tomasz Paweł

zgłoszony Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Mieszkańcom Gminy Gołuchów"


Radna

SZYMONIAK Beata Anna

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo LudoweRadny

BIESIADA Andrzej Adam

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Radna

MIKLASZEWSKA Anna

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Radny

WYSOCKI Marian Michał

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Radny

JĘDRZEJAK Jan

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe


Radny

RAUHUT Roman

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Radny

BOCIAŃSKI Mirosław

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Bociańskiego

 

KOMISJA REWIZYJNA:
1. Adam Gramala – przewodniczący
2. Jan Jędrzejak – wiceprzewodniczący
3. Marian Bednarek
4. Bogumił Jędrzejak

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, BUDŻETU I FINANSÓW
1. Roman Rauhut – przewodniczący
2. Anna Miklaszewska – wiceprzewodniczący
3. Marian Wysocki
4. Tomasz Pawlak
5. Andrzej Biesiada

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA
1. Beata Szymoniak – przewodnicząca
2. Stanisław Podymski – wiceprzewodniczący
3. Tomasz Karoń
4. Paweł Mielcarek

5. Mirosław Bociański

KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU
1. Tomasz Karoń – przewodniczący
2. Bogumił Jędrzejak – wiceprzewodniczący
3. Anna Miklaszewska
4. Stanisław Podymski

DORAŹNA KOMISJA - MIESZKANIOWA
1. Jan Jędrzejak – przewodniczący
2. Marian Bednarek – wiceprzewodniczący
3. Tomasz Pawlak
4. Roman Rauhut
5. Adam Gramala

DORAŹNA KOMISJA - PORZĄDKU PUBLICZNEGO
1. Andrzej Biesiada – przewodniczący
2. Marian Wysocki – wiceprzewodniczący
3. Paweł Mielcarek
4. Beata Szymoniak

5. Mirosław Bociański