Urząd Gminy

Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.
NIP: 968-04-26-204.
REGON: 000543953

GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek, wtorek, środka, czwartek, piątek 7.30 - 15.30.

tel.: 0-62 76-17-017, 76-17-078, 76-17-091,
fax: 0-62 76-17-082,

Wójt: tel. 76-17-084 interesanci przyjmowani są w poniedziałek od 8.00-13.00.