Zastępca Wójta

Krystyna Kubiak, pok. 23, tel. 62 769 69 97,

„Do zadań Zastępcy Wójta należy wykonywanie zadań Wójta pod jego nieobecność lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta, a w szczególności:

- reprezentowanie gminy na zewnątrz,

- prowadzenie bieżących spraw gminy,

- podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

- ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

- inne zadania zastrzeżone dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,