Sekretarz Gminy

Tatiana Stefaniak, pok. 16, tel. 62 761 70 17,

Realizuje w szczególności:

- nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych

z doskonaleniem kadr,

- wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

- koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,