Skarbnik

Zdzisław Gorzeliński – skarbnik, pok. 20, tel. 62 769 69 90,

Realizuje w szczególności:

- wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

- kierowanie pracą Referatu Finansowego,

- nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,