Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich

Anna Kulisz, pok. 7, tel. 62 769 69 73,

 

Realizuje w szczególności:

- prowadzenie ewidencji ludności

- prowadzenie zbiorów meldunkowych

- prowadzenie rejestru wyborców.

- wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego

- nadawanie numeracji porządkowej budynków