Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego

Mariola Sztukowska, pok. 6, tel. 62 769 69 71,

 

Realizuje w szczególności:

  • obsługę Rady Gminy,

  • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,

  • sprawy wojskowe,

  • sprawy obronne,

  • sprawy obrony cywilnej,

  • Zarządzanie Kryzysowe,

  • sprawy dot. Akcji Kurierskiej,

  • sprawy świadczeń na rzecz obronności kraju,

  • pełni funkcję Kierownika Kancelarii Tajnej oraz prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych,