Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Anna Twardowska , pok. 7, tel. 62 769 69 72,

Realizuje w szczególności:

- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

- wydawanie zezwoleń na handel alkoholem