Stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych

Anna Wojtysiak, pok. 16, tel. 62 769 69 82,

 

Realizuje w szczególności:

 

- prowadzenie spraw osobowych pracowników

- prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu.

- przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowiska pracy