Stanowisko ds. kultury, promocji i współpracy zagranicznej

 

 

Realizuje w szczególności:

- przygotowywanie materiałów promocyjnych i eksponowanie gminy na zewnątrz.

- pomoc w tłumaczeniu podczas pobytu delegacji zagranicznych na terenie gminy.

- organizacja działań i prowadzenie spraw związanych z promocją gminy.

- organizacja działań związanych z rozwojem gminy.

- koordynowanie działań związanych z organizacją imprez, akademii okolicznościowych, dożynek organizowanych przez samorząd gminny.

- dokumentowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych i gospodarczych gminy –prowadzenie Kroniki Gminy Gołuchów.

- pomoc merytoryczna i techniczna dla zespołów folklorystycznych działających na terenie Gminy.