Informatyk

Tomasz Marcinkowski, pok. 8, tel 62 769 69 69,

 

Realizuje w szczególności:

 1. Utrzymanie i zarządzanie siecią lokalną Urzędu Gminy.
 2. Analiza potrzeb i planowanie rozwoju / wdrożeń oprogramowania.
 3. Projektowanie nowych rozwiązań informatycznych.
 4. Aktywny udział we wdrażaniu systemów informatycznych i ich testowanie.
 5. Aktywny udział we wprowadzaniu zmian w systemach informatycznych.
 6. Kontrola usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego.
 7. Wyjaśnianie i usuwanie podstawowych problemów związanych z działaniem komputerów, drukarek itp.
 8. Konserwacja sprzętu i instalacja oprogramowania na komputerach użytkowników.
 9. Prowadzenie instruktażu dla pracowników dotyczącego pracy systemu informatycznego i programów użytkowych.
 10. Planowanie szkoleń dla pracowników Urzędu z zakresu informatyki.
 11. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją sieci telefonicznej Urzędu Gminy.
 12. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Gminy.
 13. Zaopatrzenie Urzędu w papier kserograficzny.
 14. Dbałość o aktualizację strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gołuchów.
 15. Odpowiedzialność za infrastrukturę informatyczną w Urzędzie Gminy w Gołuchowie:
 • przeprowadzanie cyklicznego (co 6 miesięcy) audytu oprogramowania w celu wyeliminowania wszystkich nieprawidłowości (nielegalne kopie oprogramowania, cracki, pliki multimedialne, dialery itp.),
 • zgromadzenie oprogramowania wraz z dowodami potwierdzającymi ich legalność (dokumentacja, certyfikaty, licencje, nośniki, książki, kopie faktur) i przetrzymywanie ich w wyodrębnionym miejscu, niedostępnym dla pozostałych pracowników. Wszystkie w/w dowody potwierdzające legalność oprogramowania należy zabezpieczyć przed skutkami losowych zdarzeń,
 • gromadzenie wniosków pracowników odnośnie zapotrzebowania na oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy,
 • cykliczne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania z szczególnym uwzględnieniem systemów operacyjnych i serwerów (co tydzień) oraz oprogramowania antywirusowego (codzienna aktualizacja),
 • dokonywanie zakupów oprogramowania tylko w sprawdzonych i autoryzowanych punktach sprzedaży,
 • przeprowadzanie instalacji, aktualizacji oraz deinstalacji programów oraz konfiguracji stacji roboczych i serwerów,