Strażnik Gminny

Jerzy Danielski, pok. 2, tel. 62 769 69 62,

 

Realizuje w szczególności:

- wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego,

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

- czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego,

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,

- pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz
innych zagrożeń,

- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, ,

- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,