Referat Finansowy

Janina Gadomska - stan. pracy ds. podatków, pok.19, tel. 62 769 69 88
Iwona Kaźmierczak - stan. pracy ds. podatków, pok.19, tel. 62 769 69 89
Alicja Jańczak - stan. pracy ds. księgowości podatkowej, pok. 19, tel. 62 769 69 87
Zdzisława Klaczyńska - stan. pracy ds. VAT i księgowości budżetowej, pok.22, tel. 0-62 769-69-94
Anna Cholewa - stan. pracy ds. płac, pok. 18, tel. 62 769 69 86,
Izabela Kasprzak - Kałużna - stan. pracy ds. księgowości budżetowej, 

Agnieszka Graczyk, stan. pracy ds. księgowości

 

 

Zadania w zakresie wymiaru i poboru podatków:

- wydawanie decyzji w sprawie wymiaru i zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych,

- wydawanie decyzji w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty należności podatkowych,

- prowadzenie rachunkowości w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych,

- prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz innych opłat,

- wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników oraz o nie zaleganiu w płaceniu podatków,

- wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

 

Zadania w zakresie sporządzania i wykonania budżetu gminy

- opracowywanie projektu i zmian budżetu gminy,

- sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonaniu budżetu,

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w przygotowaniu projektu i opracowywania zmian budżetu oraz w sporządzaniu sprawozdań z wykonania budżetu.

 

Zadania w zakresie rachunkowości:

- prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy

- prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

- prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników,

- prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,

- prowadzenie dokumentacji podatkowej w podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług

- prowadzenie dokumentacji księgowej związanej z zawartymi przez Urząd umowami cywilno prawnymi(umowami dzierżawy i najmu)