Referat Inwestycji

Edward Nowak – kierownik, pok. 22a, tel. 62 769 69 96,

Sławomir Kowalski - stan. pracy ds. budownictwa i przygotowania inwestycji, pok. 22a, tel. 62 769 69 95, e-mail:

 

 

Realizują w szczególności:

  1. Kompleksowe przygotowywanie wszystkich inwestycji pod względem organizacyjno-finansowym włącznie z realizacją inwestycji oświatowych.

  2. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań społeczno-gospodarczych.

  3. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie dotyczącym inwestycji wykraczających poza zadania innych referatów i stanowisk pracy.

  4. Załatwianie spraw związanych z budową i przebudową dróg gminnych oraz ulic.

  5. Koordynowanie planowania i realizacji zadań społeczno-gospodarczych w gminie.

  6. Organizowanie i koordynowanie prac w zakresie realizacji zadań wynikających ze strategii gminy.

  7. Opracowywanie ofert we współpracy z innymi referatami i stanowiskami pracy o terenach przewidzianych pod działalność gospodarczą w tym również o mieniu niezagospodarowanym.