Urząd Stanu Cywilnego

Anna Twardowska – kierownik, pok. 7, tel. 62 769 69 72,Realizuje w szczególności:


- rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
- przyjmowanie oświadczeń wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego,