Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Anna Kulisz, pok. 7, tel. 62 769 69 73

 

Realizuje w szczególności:

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w czasie ich wytwarzania, przetwarzania, przekazywania i przechowywania,