Pełnomocnik Wójta Gminy Gołuchów ds. Profilaktyki Uzależnień

Krzysztof Noweta, pok. tel. 62 769 69 77,