Inwestycje realizowane

05 listopada 2018 10:28 | Inwestycje realizowane

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej w Gołuchowie

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Gołuchów a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu możliwe było wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej długości 170 m. łączącej ulicę Działyńskich w Gołuchowie z przejściem dla pieszych przy kościele....

czytaj więcej »

21 sierpnia 2018 11:18 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ul. Polnej w Gołuchowie

Dobiega końca przebudowa ulicy Polnej w Gołuchowie. Inwestycja obejmuje: • roboty ziemne, • montaż krawężników, • wykonanie wpustów deszczowych, • wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, • wykonanie chodnika, • wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki...

czytaj więcej »

08 maja 2018 14:27 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ul. Fryderyka Chopina w Gołuchowie

Zakończona została przebudowa ul. Fryderyka Chopina w Gołuchowie. Zakres prac obejmował: - roboty ziemne, - wykonanie koryta, - przygotowanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20 cm oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Długość przebudowanej...

czytaj więcej »

18 grudnia 2017 10:46 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi wewnętrznej oraz utwardzenie części placu przykościelnego w Tursku

Zakończyła się przebudowa drogi w miejscowości Tursko. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: roboty ziemne, wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy betonowej grubości 18 cm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm i montaż krawężników na ławie...

czytaj więcej »

15 listopada 2017 08:06 | Inwestycje realizowane

Zakończenie przebudowy drogi gminnej Jedlec – Gołuchów - ETAP I

Zakończyła się przebudowa drogi łączącej dwie miejscowości Jedlec i Gołuchów. Zakres przebudowy dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego obejmował wykonanie drogi o dł. 0,974 m, szerokości 4,00 m. Wyprofilowano i zagęszczono podłoże, wykonano podbudowę...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:59 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej Jedlec – Gołuchów – ETAP I

Rozpoczął się I etap przebudowy drogi na odcinku Jedlec – Gołuchów. Zakres wykonywanych prac obejmie: - roboty ziemne, - wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi – warstwa wiążąca o strukturze zamkniętej. Wykonawca...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:56 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi

Zakończyła się przebudowa drogi w miejscowości Kościelna Wieś. Zakres rzeczowy obejmował: - roboty ziemne, - wykonanie regulacji pionowej studzienek, -roboty rozbiórkowe płyty betonowej szamba, - wywiezienie gruzu na składowisko, -zasypanie szamba z zagęszczeniem, - przebudowa istniejących...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:55 | Inwestycje realizowane

Budowa wiaty garażowej w miejscowości Kuchary

W miejscowości Kuchary przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej została postawiona wiata garażowa dla samochodu pożarniczego. Zakres prac obejmował: - wykonanie stóp fundamentowych, - wykonanie konstrukcji drewnianej, - wykonanie pokrycia z papy i obróbek blacharskich. Wykonawcą...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:51 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów ul. Borowskiego

W miejscowości Gołuchów przebudowana została ulica Borowskiego. Zakres prac obejmował m. in.: - wykonanie poszerzenia drogi do szerokości 5,5 m, - wzmocnienie nawierzchni i wykonanie nawierzchni bitumicznej, - ustawienie krawężnika, - wykonanie wyniesionego przejazdu dla rowerzystów,...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:50 | Inwestycje realizowane

Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotła gazowego w sali wiejskiej w Jedlcu

W sali wiejskiej w miejscowości Jedlec zostały wykonane prace związane z budową instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotła gazowego. Zakres prac obejmował: 1. Instalację c.o. - przebicie otworów w ścianach - przejścia rur instalacyjnych, - montaż instalacji c.o. z rur i kształtek...

czytaj więcej »