Komunikaty

18 listopada 2011 15:20 | Komunikaty

Informacja dla mieszkańców Kościelnej Wsi (Centrum)

Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, iż zakończony został proces obejmujący wykonanie i rozruch kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w Kościelnej Wsi – Zlewnia A, B, (centrum Kościelnej Wsi). Osoby zainteresowane przyłączeniem się do powyższej sieci kanalizacyjnej proszone są o...

czytaj więcej »

19 sierpnia 2011 08:04 | Komunikaty

Możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Poznaniu Obszar: Województwo wielkopolskie Komunikat na I dobę Ważność: od godz. 08:00 dnia 19.08.2011 do godz. 08:00 dnia 20.08.2011 Zjawisko/Stopień...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2011 11:41 | Komunikaty

Składanie wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2011/2012 można pobierać i składać : • od dnia 1 sierpnia 2011 roku na fundusz alimentacyjny; • od dnia 1 września 2011 roku na świadczenia rodzinne. Wnioski będą wydawane i przyjmowane...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2011 13:44 | Komunikaty

Zasiłek rodzinny z tytułu urodzenia dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą...

czytaj więcej »

26 lipca 2011 11:40 | Komunikaty

Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego - włączenie syreny

W związku z działaniami Wojewody Wielkopolskiego mającymi na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego informujemy o uruchomieniu w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 syreny Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie (dźwięk ciągły trwający jedną minutę).

czytaj więcej »

10 czerwca 2011 18:59 | Komunikaty

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczace niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 16 czerwca 2011 roku na adres Urząd Gminyw Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub telefonicznie: 62 7617 017.

czytaj więcej »

23 maja 2011 08:51 | Komunikaty

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gołuchów w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka w roku 2011. Postanawia się przyznać dotację z budżetu Gminy...

czytaj więcej »

13 maja 2011 20:04 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, że od dnia 16 maja 2011r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu uruchamia dodatkowe kursy na trasie: Kalisz – Pleszew wyjazd z Kalisza o godz. 750, Gołuchów godz. 812 , Pleszew godz. 830 Pleszew – Kalisz wyjazd z Pleszewa o godz....

czytaj więcej »

10 maja 2011 07:58 | Komunikaty

INFORMACJA Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw

Załącznik do pisma NB. 7361 -17/11/766 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązku użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami...

czytaj więcej »