Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

25 października 2010 14:17

Informacja dotycząca odbiory decyzji z GOPS - w związku z powodzią 2010 r.

I N F O R M A C J A 

 

ROLNICY, KTÓRZY SKŁADALI WNIOSKI O POMOC W ZWIAZKU Z POWODZIĄ W 2010  ROKU  PROSZENI SĄ O ODBIÓR DECYZJI W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁUCHOWIE DO DNIA 28.10.2010 R.

PO ODBIORZE DECYZJI PRZYZNANA POMOC ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO BANKOWE.

 

 Kierownik GOPS

/-/ Marcin Ferenc