Komunikaty

29 czerwca 2010 00:00 | Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie zalania upraw zgłoszonych do płatności

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gołuchów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - powodzi spowodowanej wystąpieniem deszczu nawalnego oraz podniesieniem się poziomu wód płynących i stojących informujemy, iż poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać szkody w uprawach rolnych.
Zgłoszenia szkód prosimy składać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami - pokój nr 4 w tut. Urzędzie w terminie do dnia 9 lipca 2010 r.
Wnioski przyjmowane będą również przez członków Komisji na spotkaniach w poszczególnych wsiach.
Druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Gminy pok. nr 4, Informacja, u sołtysa wsi a także pobrać ze strony internetowej.
Wniosek musi zawierać: położenie gruntów, rodzaje uprawy (wykazać wszystkie uprawy w 2010 r.), powierzchnię uprawy w 2010 r., procent zniszczenia upraw, powierzchnie posiadanych użytków rolnych według nakazu płatniczego, informację o ubezpieczeniu upraw oraz czy zamierza się korzystać z kredytu na wznowienie produkcji .

Do pobrania załącznik >> OBWIESZCZENIE - HARMONOGRAM
Do pobrania załącznik >> WNIOSEK
                                                                                                                     Wójt
                                                                                                            /-/ Marek Zdunek

Przeczytano: 2137 razy.

Wydrukuj

Do góry