Komunikaty

31 maja 2010 00:00 | Komunikaty

K O M U N I K A T w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego i ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Uwzględniając systematyczne obniżanie się stanu wód rz. Prosny na terenie Gminy Gołuchów oraz poprawą sytuacji hydrometeorologicznej z dniem 31 maja 2010r. od godz. 1530 odwołuje się alarm przeciwpowodziowy dla Gminy Gołuchów wprowadzony Zarządzeniem Nr 288/2010 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 22 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
                                                                                                                     Wójt
                                                                                                            /-/ Marek Zdunek

Przeczytano: 2443 razy.

Wydrukuj

Do góry