Komunikaty

29 maja 2010 00:00 | Komunikaty

K O M U N I K A T w sprawie zgłoszenia strat powstałych w domach jednorodzinnych i mieszkaniach podczas klęski powodzi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie informuje, że przyjmuje zgłoszenia strat powstałych w domach jednorodzinnych i mieszkaniach podczas klęski powodzi w 2010 r.
Straty można zgłaszać osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie ul. Lipowa 1, pok. Nr 2 w godz. 8 - 15 (wejście od strony Policji), telefonicznie pod numerem tel. 62 7615-084 wew. 42 i 43 lub pocztą elektroniczną po adresem: gops@goluchow.pl
                                                                                                                     Kierownik GOPS Gołuchów
                                                                                                                          /-/ Marcin Ferenc

Przeczytano: 2958 razy.

Wydrukuj

Do góry