Wiadomości

31 stycznia 2012 09:59 | Wiadomości

Złóż rozliczenie podatkowe PIT za 2011 r. w Urzędzie Gminy w Gołuchowie

Wzorem lat ubiegłych, w celu udzielania informacji w zakresie rocznego rozliczenia oraz przyjmowania zeznań podatkowych (PIT) w Urzędzie Gminy w Gołuchowie zorganizowany zostanie punkt obsługi podatnika. Pracownik Urzędu Skarbowego w Pleszewie pełnił będzie dyżury w następujących terminach: -...

czytaj więcej »

30 stycznia 2012 11:33 | Wiadomości

IX Dobroczynny Bal Stowarzyszenia „Mieszkańcom Gminy Gołuchów”

W Domu Kultury w Kucharkach, 28 stycznia, odbył się IX Dobroczynny Bal Stowarzyszenia „Mieszkańcom Gminy Gołuchów”. Na sali bawiło się ponad 160 osób. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących z gołuchowską organizacją:...

czytaj więcej »

25 stycznia 2012 08:17 | Wiadomości

XVI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – eliminacje powiatowe

24 stycznia 2012r w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Kucharkach odbyły się eliminacje powiatowe XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Wzięło w nich udział 50 uczniów reprezentujących 9 szkół powiatu pleszewskiego: SP Tomice, SP Sowina Błotna, SP Dobrzyca, ZSP Kowalew, ZSP...

czytaj więcej »

23 stycznia 2012 11:25 | Wiadomości

XXI Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Wójt Gminy Gołuchów, Gminny Punkt Doradczy w Gołuchowie oraz Powiatowy Zespół Doradczy w Marszewie organizują, dnia 10 lutego 2012 r., XXI Gminną Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. Konkurs tradycyjnie odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie o godz. 10:00. Uczestnikami...

czytaj więcej »

18 stycznia 2012 13:40 | Wiadomości

Procedura przyznawania kredytów preferencyjnych rolnikom.

Gołuchów, dnia 18.01.2012 r. URZĄD GMINY w GOŁUCHOWIE O G Ł O S Z E N I E URZĄD GMINY w GOŁUCHOWIE informuje, iż zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego została uruchomiona procedura przyznawania kredytów preferencyjnych rolnikom poszkodowanym w czasie huraganu, deszczu nawalnego...

czytaj więcej »

18 stycznia 2012 13:11 | Wiadomości

Przejęcie obowiązków gospodarki odpadami komunalnymi przez gminę Gołuchów nastąpi z dniem 01.07.2013 r.

Gołuchów, dnia 11.01.2012 r. URZĄD GMINY w GOŁUCHOWIE OGŁOSZENIE Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące utrzymanie czystościi porządkuw gminach. Skutkiem tego gminy zobowiązane są przejąć do dnia 1 lipca 2013 roku obowiązki właścicieli nieruchomości...

czytaj więcej »

17 stycznia 2012 13:42 | Wiadomości

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast...

czytaj więcej »

16 stycznia 2012 11:43 | Wiadomości

Przedszkolaki w Urzędzie Gminy

Dwie grupy: 5 i 6 latków z gołuchowskiego przedszkola, wizytowały 13 stycznia 2012 r. Urząd Gminy w Gołuchowie. W ramach realizowanej podstawy programowej, chciały dowiedzieć się więcej o swojej małej ojczyźnie. Przygotowano dla nich prezentację obrazującą nie tylko ich rodzinną miejscowość...

czytaj więcej »

09 stycznia 2012 14:31 | Wiadomości

Dla Orkiestry - po gołuchowsku

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł już do historii. W niedzielę, 8 stycznia, na terenie Gminy Gołuchów kwestowało ponad 80 wolontariuszy. Ponadto, zorganizowano różne akcje mające na celu wsparcie dla inicjatywy Jurka Owsiaka. W miniony weekend odbyły się...

czytaj więcej »

03 stycznia 2012 10:04 | Wiadomości

XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Gmina Gołuchów

Po raz dwudziesty w gminie Gołuchów zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W szkołach odbędą się dyskoteki, przedstawienia teatralne, aukcje, zorganizowane zostaną kawiarenki, z których dochód przeznaczony zostanie na rzecz chorych dzieci. W Ośrodku Kultury Leśnej w...

czytaj więcej »