Wiadomości

27 stycznia 2014 08:10 | Wiadomości

Zawiadomienie o odwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy Gołuchów

W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie przez Gminę Gołuchów porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach...

czytaj więcej »

24 stycznia 2014 13:53 | Wiadomości

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów

Dnia 16 stycznia 2014r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów. Młodzi Radni wybrani zostali przez swoich rówieśników w wyborach ogłoszonych przez Wójta Gminy Gołuchów na dzień 12 grudnia 2013r., i przeprowadzonych...

czytaj więcej »

22 stycznia 2014 14:25 | Wiadomości

Archiwum Państwowego w Kaliszu udostępnia kolejne skany ksiąg

Z początkiem stycznia br. na portalu „Szukajwarchiwach” ukazała się kolejna partia skanów ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Wśród nich duży ich odsetek stanowią akta parafii rzymskokatolickiej w Kościelnej Wsi (http://szukajwarchiwach.pl/11/str/3/15?sort=syg_order#tabZasoby). ...

czytaj więcej »

16 stycznia 2014 07:21 | Wiadomości

Zebrania wiejskie

Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, iż w najbliższych dniach odbędą się zebrania wiejskie w następujących miejscowościach: SOŁECTWO TERMIN GODZINA

czytaj więcej »

15 stycznia 2014 08:42 | Wiadomości

22 tysiące w 22 finale

Po raz dwudziesty drugi w gminie Gołuchów zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Akcja rozpoczęła się już w sobotę, 11 stycznia 2014 r. Tego dnia w Powozowni – budynku Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie - odbył się koncert zespołu Calisia Saxophone Quintet oraz aukcja...

czytaj więcej »

14 stycznia 2014 14:21 | Wiadomości

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów

odbędzie się 16.01.2014r. /czwartek/, o godz. 11.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy w Gołuchowie Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów p. Jana Sobczaka. 2. Wystąpienie Wójta Gminy - p. Marka Zdunka.

czytaj więcej »

08 stycznia 2014 08:47 | Wiadomości

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gołuchowie

Po raz dwudziesty drugi w gminie Gołuchów zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W szkołach odbędą się dyskoteki, przedstawienia teatralne, aukcje, zorganizowane zostaną kawiarenki, z których dochód przeznaczony zostanie na rzecz chorych dzieci. Akcja rozpocznie się już...

czytaj więcej »

07 stycznia 2014 08:04 | Wiadomości

Młodzieżowa Rada Gminy Gołuchów

Dnia 30.09.2013 r. Radni Gminy Gołuchów podjęli uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy oraz nadania jej statutu. Na tej podstawie 12 grudnia 2013 r. zarządzone zostały wybory do Młodzieżowej Rady, w których kandydatury złożyło 21 uczniów gimnazjów...

czytaj więcej »