Wiadomości

27 grudnia 2017 09:07 | Wiadomości

Powstanie Wielkopolskie - 99 lat temu rozpoczął się zwycięski zryw Polaków!

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zrywem niepodległościowym na terenie zaborów, zwieńczonym zwycięstwem. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski. 27...

czytaj więcej »

13 grudnia 2017 13:32 | Wiadomości

XXXIV SESJA RADY GMINY GOŁUCHÓW ODBĘDZIE SIĘ 21.12.2017r. O GODZ. 11:00 W SALI URZĘDU GMINY

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Ustalenie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: - zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok, - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów...

czytaj więcej »

12 grudnia 2017 10:51 | Wiadomości

XII Gołuchowski Jarmark Bożonarodzeniowy – 10.12.2017 r.

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany po raz 12. był doskonałą okazją do wspólnego radowania się czasem oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Tradycyjnie, odbywał się on w trzech wymiarach: artystycznym, handlowym i kulinarnym. W części artystycznej prezentowali się:...

czytaj więcej »

11 grudnia 2017 15:20 | Wiadomości

V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów

V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów ODBĘDZIE SIĘ 18.12.2017r. /PONIEDZIAŁEK/, O GODZ. 11.00 W SALI NR 13 URZĘDU GMINY W GOŁUCHOWIE Porządek posiedze

czytaj więcej »

08 grudnia 2017 09:16 | Wiadomości

Sprzedaż samochodu pożarniczego z jednostki OSP Bogusławice.

Przedmiotem sprzedaży jest samochód pożarniczy marki FS LUBLIN A 180 LUX. Oferty (załącznik nr 2) można składać w Urzędzie Gminy do dnia 18.12.2017r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kupno samochodu pożarniczego – nie otwierać przed 18.12.2017r. Cena wywoławcza...

czytaj więcej »

07 grudnia 2017 11:35 | Wiadomości

Wyniki - Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP Powiatu Pleszewskiego.

Dnia 3 grudnia br. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Gołuchowie został rozegrany Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn OSP powiatu pleszewskiego. Organizatorami turnieju byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie, Urząd Gminy w Gołuchowie oraz Oddział Gminny Związku...

czytaj więcej »

06 grudnia 2017 12:05 | Wiadomości

Statystyczne badania rolne

Urząd Statystyczny w Poznaniu uprzejmie informuje, iż w listopadzie br. na terenie naszej Gminy, w wylosowanych gospodarstwach rolnych realizowane będą "Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych" oraz „Badanie sadów wg gatunków i odmian”. Dodatkowe...

czytaj więcej »

30 listopada 2017 09:31 | Wiadomości

Ograniczenia i okres przejściowy dla budowy domów mieszkalnych.

W związku z tym, że weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, na terenach gdzie wybudowano elektrownię wiatrową (lub wydano na nią stosowne pozwolenie na budowę) od dnia 16 lipca 2019 r. lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej będzie się wiązało z określonymi nowymi...

czytaj więcej »

29 listopada 2017 14:56 | Wiadomości

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP - Zapraszamy!!!

Zarządy Oddziałów Powiatowego w Pleszewie i Gminnego w Gołuchowie Związku OSP RP oraz Samorząd Gminy Gołuchów zapraszają na Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pleszewskiego. Turniej odbędzie się 3 grudnia br. o godzinie...

czytaj więcej »