Wiadomości

26 stycznia 2017 14:52 | Wiadomości

XXIV Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 03.02.2017r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Ustalenie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: -zmiany budżetu na 2017 rok, -zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2023, -projektu...

czytaj więcej »

26 stycznia 2017 14:47 | Wiadomości

Badanie

czytaj więcej »

20 stycznia 2017 11:54 | Wiadomości

„Edukacja ekologiczna w formie prowadzenia warsztatów podnoszących świadomość ekologiczną dzieci z terenu Gminy Gołuchów pt. ”Segregacja śmieci w oczach dzieci”.

Gmina Gołuchów informuje, że zgodnie z umowa nr 94/U/400/358/2016 r. z dnia 23.08.2016 r. zawartą z Wielkopolskim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu otrzymała dotację w wysokości 4000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna w formie prowadzenia warsztatów...

czytaj więcej »

19 stycznia 2017 14:03 | Wiadomości

Konkurs Ośrodka Kultury Leśnej na projekt zakładki do książki

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie na projekt zakładki do książki, która będzie promować gołuchowską hodowlę żubrów oraz 40-lecie jej istnienia. Przedłużamy termin nadsyłania prac do 30 stycznia br. Pokazowa...

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 11:53 | Wiadomości

I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Jedlcu zakończony.

Uprzejmie informuję, że zakończony został I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Jedlcu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 ze zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia...

czytaj więcej »

11 stycznia 2017 11:46 | Wiadomości

Zebranie Sołtysów

W dniu 09.01.br. w Urzędzie Gminy odbyło się zebranie z Sołtysami. W zebraniu obok 18 sołtysów uczestniczył m. in. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie - Andrzej Długiewicz. Przedstawił zebranym najbardziej aktualne informacje dot. afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy oraz związane...

czytaj więcej »

10 stycznia 2017 14:23 | Wiadomości

Oddaj krew w Gołuchowie 14.01.2017 w godz. od 13:00 do 16:00

Nadchodzi nowy rok, a wraz z nim szereg postanowień i chęci na ratowanie świata ! Tym razem prosimy Cie o oddanie krwi dla chorych ludzi. Potrzebujemy co najmniej 100 zdeklarowanych i odpowiedzialnych krwiodawców, którzy pomogą nam w zbiórce. Jeśli nie jesteś pełnoletni to...

czytaj więcej »

09 stycznia 2017 14:45 | Wiadomości

Koncertem Noworocznym otworzono Rok Kulturalny w Gołuchowie

Koncert Noworoczny w Gołuchowie zorganizowano po raz trzeci. Tradycyjnie stał się on okolicznością do otwarcia Roku Kulturalnego. W tłumnie wypełnionym kościele pw. NMP Wniebowziętej w Gołuchowie kolędowała grupa wokalna GołBREAK, działająca przy GCK ZAMEK, prowadzona przez Joannę Gogulską...

czytaj więcej »

09 stycznia 2017 14:40 | Wiadomości

Badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Poznaniu uprzejmie informuje, iż od stycznia br. na terenie Gminy Gołuchów realizowane będą badania roczne pn.: "Badanie aktywności ekonomicznej ludności", "Badanie budżetów gospodarstw domowych", oraz badanie kwartalne: "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów)...

czytaj więcej »

03 stycznia 2017 15:11 | Wiadomości

Koncert Noworoczny – 8 stycznia 2017 r.

Samorząd Gminy Gołuchów, Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” oraz Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Gołuchowie zapraszają na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 8 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Gołuchowie. Kolędować będą Marzena Ugorna,...

czytaj więcej »