Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

07 kwietnia 2017 09:13

Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, iż weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które uchyla rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie 6 kwietnia br.

Załączniki:
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.
2. Pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii skierowane do Powiatowych  Lekarzy Weterynarii województwa wielkopolskiego.
3. Informacja z codziennych przeglądów stada drobiu.

Załączniki:

rozporzadzenie_z_dnia_4_kwietnia_2017_r.pdf [250.34 KB]
pismo_wwlw.pdf [337.13 KB]
informacje_z_codziennych_przegladow_stada_drobiu.pdf [526.63 KB]
informacje_z_codziennych_przegladow_stada_drobiu.docx [23.82 KB]