Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

04 stycznia 2018 14:00

Zawiadomienie w sprawie nadania ulicy 23 Stycznia w miejscowości Gołuchów nowej nazwy Stefana i Elżbiety Zamoyskich.

Zawiadamiam mieszkańców gminy Gołuchów, że Zarządzeniem Zastępczym z dnia 19.12.2017r. Wojewody Wielkopolskiego ulicy 23 Stycznia  w miejscowości Gołuchów została nadana nowa nazwa Stefana i Elżbiety Zamoyskich.
 Zarządzenie Zastępcze zostało opublikowane  w dniu 19.12.2017r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i weszło w życie z dniem 3 stycznia 2018r. Co oznacza, że od tego dnia zaczęła obowiązywać nowa nazwa ulicy tj. Stefana i Elżbiety Zamoyskich.
 Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwego nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności.

          WÓJT
         /-/ Marek Zdunek

Załączniki:

Treść informacji [53.39 KB]