Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

19 września 2018 11:56

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów III kadencji odbędzie się 28.09.2018 r. /piątek/ o godz. 12:00 w sali nr 13 Urzędu Gminy w Gołuchowie

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów p. Jana Sobczaka.
2. Wystąpienie Wójta Gminy - p. Marka Zdunka.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów.
4. Ślubowanie Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów:
1) zgłaszanie kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego głosowania,
3) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów prowadzenia Sesji od Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów:
1) zgłaszanie kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego głosowania,
3) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
9. Wystąpienia zaproszonych gości.
10. Zamknięcie posiedzenia I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów III kadencji.

Wójt
/-/Marek Zdunek

Załączniki:

mlodziezowa_sesja_rady_gminy.pdf [174.75 KB]