Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

09 kwietnia 2019 15:07

Apel Wójta Gminy Gołuchów o wykaszanie traw i chwastów na terenie gminy

Szanowni Państwo, zwracam się z apelem do właścicieli, zarządców, użytkowników wieczystych oraz dzierżawców i posiadaczy gruntów na terenie naszej Gminy  o wykaszanie traw i niszczenie chwastów na swoich nieruchomościach. Stanowią one zagrożenie oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Wpływają również negatywnie na estetyczny wygląd naszego najbliższego otoczenia oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także utrudniają prawidłowe utrzymywanie działek, jednocześnie właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie.
Sytuacja, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art.82 Kodeksu wykroczeń stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego. Obowiązuje zakaz wypalania traw.
 
Dla zachowania naszego bezpieczeństwa, dbając o estetyczny wygląd Gminy i jej środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję do wszystkich Państwa o jak najszybsze przystąpienie do wykaszania traw i zachwaszczonych gruntów.

 
 Wójt
 /-/  Marek Zdunek