Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

13 września 2019 12:53

Żłobek w Gołuchowie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców w zakresie utworzenia w gminie Gołuchów żłobka dla dzieci w wieku do lat 3, uprzejmie informuję że samorząd planuje podjąć taką inicjatywę i uruchomić żłobek w okresie letnio-jesiennym 2020r.

Wstępne założenia funkcjonowania żłobka są następujące:

 

Warunkiem powodzenia przedsięwzięcia jest określona liczba dzieci, które uczęszczałyby do tej placówki oraz możliwość pozyskania środków na ten cel.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wypełnienie załączonej informacji o chęci zgłoszenia dziecka do żłobka. Informacja ta nie jest zobowiązaniem Państwa, jak również nie jest gwarancją przyjęcia dziecka do żłobka. Jej złożenie służy tylko i wyłącznie celom poznawczym potrzeb Mieszkańców w zakresie funkcjonowania żłobka na terenie naszej Gminy i umożliwi ewentualny bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi. 

Formularz można pobrać ze strony internetowej urzędu:  www.goluchow.pl, a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy – Biuro Podawcze oraz w sekretariatach szkół.

Wypełnioną informację należy złożyć w Urzędzie Gminy – Biuro Podawcze w terminie do 30 września br.

Bliższe informacje: Anna Margiela, tel. 62 76 96 996

Załączniki:

Informacja o chęci zgłoszenia dziecka do żłobka [170.07 KB]