Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

22 września 2010 09:04

XXXV SESJA RADY GMINY GOŁUCHÓW Sesja odbędzie się w sali Urzędu Gminy w Gołuchowie w dniu 31.08.2010 o godz. 11:00.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenia porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2010 rok,
- zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki inwestycyjne w 2010 roku,
- procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
- nabycia 27/100 części udziału w nieruchomościach położonych w Jedlcu,
- udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia XXXV Sesji Rady Gminy.