Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

01 grudnia 2010 13:36

Monografia miejscowości Tursko

Pan Stanisław Małyszko, autor publikacji „Jedlec na przestrzeni wieków”, oraz „ Z dziejów Krzywosądowa i okolic”, rozpoczął już zbieranie materiałów do książki o dziejach kolejnej miejscowości z terenu gminy Gołuchów. W 2011 roku planowane jest wydanie monografii Turska. Autor odwiedzi przedstawicieli organizacji i instytucji działających na terenie miejscowości Tursko jak również sąsiednich miejscowości z prośba o udzielenie informacji, udostępnienia kronik, dokumentów, zbiorów, fotografii. Prosi również mieszkańców Turska i okolic, którzy posiadają w rodzinnych zbiorach fotografie z wydarzeń miejscowości , ciekawe pamiątki, dokumenty, zapiski, wspomnienia, o udostępnienie w celu stworzenia rzetelnego obrazu miejscowości Tursko. Informacje można przekazać bezpośrednio Panu Małyszko drogą mailową na adres stasm@op.pl lub zgłosić się do Urzędu Gminy w Gołuchowie do biura nr 8 lub pod nr tel. 062 7617 017