Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

28 października 2011 13:56

Marianna Szczupak – „Zasłużona dla Gminy Gołuchów”

Rada Gminy Gołuchów Uchwałą nr VIII/100/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. nadała Pani Mariannie Szczupak - sołtysowi miejscowości Kościelna Wieś w latach 1969 – 2011, tytuł  „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”.

Wręczenia tytułu, podczas X Sesji Rady Gminy Gołuchów w dniu 28 października 2011 r., dokonali:  Marek Zdunek - Wójt Gminy, Jan Sobczak – Przewodniczący Rady oraz Aneta Rataj – Przewodnicząca Komisji Promocji.