Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

02 lipca 2012 11:31

Uroczyste zakończenie I-go semestru Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie

 Dobiegł końca I-szy semestr zajęć GUTW w Gołuchowie.Uroczyste zakończenie odbyło się w dniu 27 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie.Po powitaniu zebranych i przedstawieniu porządku obrad przez Prezes Stowarzyszenia "SENIOR XXI"   Irenę Darowną sprawozdanie z działalności GUTW-u złożyła przewonicząca zarządu Halina Krzyżak.Następnie przewodniczący Rady Programowej Wacław Majchrzak przedstawił wnioski do pracy w nowym semestrze.Wystąpienie z-cy starosty Juliana
Krawczyka poprzedziło wręczenie przez przewodn. H.Krzyżak i Wójta Gminy M.Zdunka podziękowań i listów gratulacyjnych dla wykładowcow i najaktywniejszych słuchaczy.
  Wystąpienia gości i głosy w dyskusji oraz prezentacje artystyczne Leszka Karczewskiego i Zofii Malińskiej a taże Wany Kani,Aliny Doktór i Zdzisława Jędraszka zakonczyło część oficjalną uroczystości, po czym w sali Związku Emerytów i Rencistów odbyła się część biesiadna dla słuchaczy I-go semestru GUTW W Gołuchowie.        W.M.

więcej wkrótce na str. internetowej:  www.seniorzy21.bo.pl

Zdjęcia: