Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

18 czerwca 2013 14:12

„Równy start- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”

Rozpoczęta już została realizacja zajęć dydaktycznych w ramach projektu pn. „Równy start - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Tursku” uczestniczą w nim wszyscy uczniowie tejże Szkoły.

Realizowany projekt umożliwia korzystanie uczniom z dodatkowych zajęć dydaktycznych. Dzieci mają szansę poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez zabawę, przeprowadzane doświadczenia naukowe, wyjazdy, warsztaty. Uczniowie o utrudnionym dostępie do edukacji korzystają z szansy wyrównywania poziomu edukacyjnego.

Uczniowie w ramach poszczególnych zadań wyposażeni zostali w akcesoria szkolne przydatne do realizacji programu zajęć. Będą również uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych do Poznania, Warszawy, do Parku Krajobrazowego oraz wyjazdach na zieloną szkołą. Uczestniczyć będą również w warsztatach dziennikarskich w siedzibie gazety lokalnej. Zapoznają się z pracą dziennikarza w redakcji gazety pleszewskiej, kaliskiej i telewizji Promax.

Szkoła została doposażona w sprzęt multimedialny: laptopy, tablicę interaktywną wraz projektorem, aparaty fotograficzne oraz szereg przyrządów i pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy dzieciom.

W zajęciach edukacyjnych udział bierze łącznie 69 uczniów, w tym 34 dziewcząt i 35 chłopców.

Na realizację projektu Gmina Gołuchów pozyskała kwotę 174 507,00 zł.

Instytucją Pośredniczącą przy realizacji projektu jest Wojewódzki

Urząd Pracy w Poznaniu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Aktualny harmonogram zajęć:

 

1. Akademia ciekawej i przyjaznej matematyki – uczniowie klas IV - VI

- Grupa I – wtorek godz. 13:40-14:25

- Grupa II – piątek godz. 13:40-14:25

 

2. W przyjaźni z cyferkami - uczniowie klas I - III

- Grupa I – wtorek godz. 12:50-13:35

- Grupa II – środa godz. 12:50-13:35

                              

3. „Język angielski dla najmłodszych” - uczniowie klas I – III

- Grupa I – poniedziałek godz. 11:55-12:40

- Grupa II – poniedziałek godz. 12:50-13:35

 

4. „Jestem obywatelem świata” – uczniowie klas IV – VI

- Grupa I – poniedziałek godz. 13:40-14:25

- Grupa II – środa godz. 13:40-14:25

 

5. „Uczeń w sieci, czyli o praktycznym  zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji” – uczniowie klas IV – VI

- Grupa I – wtorek godz. 13:40-14:25

- Grupa II – czwartek godz. 12:50-13:35

 

6. „W zgodzie z przyrodą” – uczniowie klas IV – VI

- Grupa I – wtorek godz. 13:40-14:25

- Grupa II – środa godz. 13:40-14:25

kapital_ludzki.jpg       unia1.jpg