Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

07 października 2013 09:29

Patryk Kowalski zwyciężył w ogólnopolskim konkursie "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

W minionym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Gołuchowie po raz kolejny przystąpiła do kompanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W realizację programu zaangażowali się wszyscy nauczyciele klas I- VI . Wszystkie działania pod egidą ZTU w naszej szkole dawały możliwość podziwiania piękna przyrody, a także przepięknej, bardzo malowniczej miejscowości, jaką jest Gołuchów.

Pierwszym działaniem mającym na celu uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej nas rzeczywistości był udział w zajęciach zorganizowanych w Ośrodku Kultury Leśnej  w Gołuchowie - .„W poszukiwaniu dendrologicznych skarbów". Lekcja polegała na zabawie w podchody z użyciem mapki i kart pracy. Zajęcia umożliwiły uczniom obserwację i opis dziesięciu drzew w części ozdobnej arboretum. W trakcie lekcji dzieci wykonywały także rysunki oglądanych drzew.

Kolejnym działaniem było tworzenie prac plastycznych, które ukazywały piękno przyrody naszej miejscowości, czyli Gołuchowa. Uczniowie z dużym zaangażowaniem tworzyli prace plastyczne, wykorzystując różnorodne techniki.

W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w połowie czerwca odbył się również festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem". Podczas imprezy uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach, m.in.: wyklejania na drewnie, malowania na liściach i szkle oraz lepienia z gliny. Dzieci miały też możliwość obejrzenia pokazów: pracy pilarzy, pokazów pieczenia, techniki tradycyjnego tkactwa, a dodatkową atrakcją była demonstracja samochodów straży leśnej, służących do gaszenia pożarów. Zorganizowano również stoiska tematyczne, gdzie dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę na temat grzybów jadalnych i trujących, przypomnieć sobie, jakie zwierzęta żyją w poszczególnych warstwach lasu oraz dowiedzieć się, ile jest lasów w Polsce i krajach europejskich.

Grupa uczniów naszej szkoły, należąca do Koła Teatralnego „Tęcza" zaprezentowała przedstawienie pt.„Calineczka" i „Gnomy z planety Gnu", a klasa trzecia zaśpiewała piosenkę „Leśne duszki".

W ramach Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowano również piesze wycieczki do Muzeum Leśnictwa, parku, lasu, a także do pokazowej zagrody żubrów w Gołuchowie, gdzie można zobaczyć również koniki polskie, daniele i dziki.

 

Laureatem konkursu „ Na tropie piękna” organizowanego przez Kompanię ZTU został uczeń klasy V – Patryk Kowalski.

Pozostali nagrodzeni w konkursach: Amelia Przywarciak, Bogna Grochowicka, Brajan Solarczyk, Marika Chojnicka, Michalina Rutczak,

Zdjęcia: