Urząd Gminy Gołuchów
https://goluchow.pl

09 lutego 2016 15:03

Zamelduj się w gminie Gołuchów

Obecnie około 40% odprowadzonego przez nas podatku dochodowego wraca do gminy, w której jesteśmy zameldowani. Dlatego tak ważne jest, aby przekonać Państwa do dopełnienia obowiązku meldunkowego w naszej gminie. Im więcej zameldowanych osób, tym większe możliwości np. inwestycyjne, czy remontowe. Każdy z nas może mieć swój wkład w to, jakie środki finansowe otrzyma gmina, a tym samym mieć wkład w jej rozwój dla dobra wszystkich Mieszkańców.

Zmianę adresu miejsca zamieszkania - podatnicy będący osobami fizycznymi objęci rejestrem PESEL - mogą dokonać składając formularz ZAP-3 osobiście w urzędzie skarbowym w Pleszewie lub wysyłając podpisany formularz pocztą na adres tegoż urzędu skarbowego. Należy dodać, że złożenie formularza ZAP-3 nie podlega opłacie skarbowej.

Ponadto zmianę adresu miejsca zamieszkania podatnicy objęci rejestrem PESEL mogą dokonywać poprzez wskazanie aktualnego adresu zamieszkania w składanej deklaracji podatkowej.

Załączniki:

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem: DRUK ZAP-3. [90.73 KB]